Gezondheidsscreening via de Multiscan Fit & Pro

METEN IS WETEN EN INDIEN NODIG VERANDERING AANBRENGEN OM TE VERBETEREN

Multiscan MultiscanMultiscanMultiscanMultiscan Fit & Pro

De multiscan Fit & Pro is een functioneel test -en analysesysteem, het beste hulpmiddel in de functionele processen die betrokken zijn bij de niveau’s van gezondheid, ziekte en levensstijl.

Meten is weten: een snelle, accurate methode geschikt voor (sport)artsen, coaches, personal trainers, osteopaten, kinesitherapeuten, voedingsdeskundigen, ... ter ondersteuning in diagnosestelling en opvolging in behandeling van patiënten, klanten en sporters.

Dit apparaat biedt een unieke combinatie van medische toepassingen om een snel overzicht te verkrijgen van de belangrijkste regulerende mechanismen van het menselijk lichaam.

Het is het eerste systeem dat erin slaagt een functionele analyse op fysiologisch, biochemisch en cardiovasculair niveau te combineren. Het betreft een niet-invasief hulpmiddel, een screeningsmethode met als doeleinde u als behandelaar, als coach, sneller een juiste diagnose te doen stellen en uw patiënten gemakkelijker, betrouwbaar en persoonlijk op te volgen. De meting gebeurt aan de hand van 6 elektroden en een probe waarin volgende functies vervat zijn; de puls oximeter (SpO2 sensor), photoelectrische pltehysmograph sensor(PP sensor) en een hart rate variability sensor (HRV sensor).

Doel en aanwijzingen voor gebruik

1. Om de lichaamssamenstelling te bepalen (vetmassa, magere massa, totaal lichaamswater, extra en intracellulair water, spiermassa, body mass index enz).

2. De basisritmes van de NN- of RR-intervallen analyseren op basis van hartslagvariabiliteit (HRV-functie), zowel in het domein als in de spectrale analyse (in korte tijd). Het biedt wiskundige analyse van de input van de depolarisatie van de sinusknoop en schat de activiteit van het autonome zenuwstelsel in (parasympathische en adrenale medulla en post-sympathische adrenerge reacties).

3. Om de pulsgolfvorm, die wordt geleverd door de oximeter, op basis van foto-elektrische plethysmografie (of Digital Puls Analysis DPA-functie) in korte tijd te analyseren. Het biedt wiskundige analyse van de golfvormuitvoer van de pulsoxymeter en schat de arteriële stijfheid en cardiale output.

4. Om Spo2% (SPo2-functie) en HR (hartslag) te analyseren.

5. Om de elektrische geleiding van 11 wegen van het menselijk lichaam te analyseren. Het biedt wiskundige analyse van de galvanische huidreactie en schat de sudomotorische respons in op de post-sympathische cholinerge systeem elektrische stimulatie.

6. Om de gezondheidsprofessionals te ondersteunen om de testresultaten te bekijken, te analyseren en te evalueren.

Algemene uitleg

De analyse van de metingen geven o.a. volgende zaken weer : cardiovasculair overzicht (werking hart, bloedvaten en arteriën, bloeddrukevaluatie, zuurstof opname….), homeostase, analyse van het autonoom zenuwstelsel, neuraal netwerk, functionaliteit organen (spijsvertering) en hersenen, mineraalhuishouding, metabolisme, etc.
Verder krijgt u een gedetailleerd overzicht wat de lichaamssamenstelling betreft met daarbij gepersonaliseerd voedings en suppletie-advies.

De verschillende metingen kunnen in detail met elkaar vergeleken worden, zodoende kan u uw patiënt perfect opvolgen.

Het is een specifiek evaluatie-systeem:

  • Controle op Farmacotherapie en andere therapieën.

  • Preventieve geneeskunde en lifestyle.

  • Sportgeneeskunde en Fitness-beoordeling.

  • Controle op voeding en diëten.

  • Ontwikkeling van chronische ziekten.

Multiscan
Multiscan Fit
Gezondheidsscreening

Aarzel niet langer. Laat nu je gezondheid meten.

Contacteer ons